Sygdomslære/patologi

Sygdomslære/patologi

Kurset i sygdomslære/patologi vægtes ved ikke blot at se mennesket via biokemiske processer, men som en del af  naturens helhed og ”intelligens”.

Hensigten er at forbinde det naturvidenskabelige udgangspunkt – med et holistisk grundsyn.

Pensum – 100 timer
Fordelt på 3 moduler af 4dage – tages samlet. Hvert kursus/modul afsluttes med eksamen.

Almen sygdomslære
Kroppens indre modstandskrafts forsøg på at bekæmpe ydre påvirkninger.Vores dispositioner(gener) er afgørende for, hvordan vi balancere forskydningerne i kroppens kemi.

Speciel sygdomslære.
Fysiske(somatiske) sygdomme som opleves i arbejdet med klienterne.
Samt  mere alvorlige lidelser/tilstande, som er vigtige at have kendskab til som terapeut.

Psykiatri og psyko/somatik
Psyko/somatiske  sygdomme– balancen ml. det psykiske og fysiske..
Psykoser, angst, neuroser, depressioner og spisevægring.

Holistisk betragtning
Sygdomsbegrebet  anskues  i en helbredsmæssig forståelse – hvilket indebære at undervisningen vil blive suppleret med eksempler fra mit daglige virke med patienter.

______________________________

Underviser: Claus Ingvardsen
Sted Vesteraa 4, 9000 Aalborg

 

Moduler

Kursusdatoer

AALBORG:

19-22 april 2018
Tid: 9 – 18

Undervises i:

 • Alm. Sygdomslære
 • Infektionssygdomme
 • Allergiske lidelser
 • Hjerte- og kredsløbssygdomme
 • Blodsygdomme

 

Læsepensum:
Bog: Kjeld Bruun-Jensen: Sygdomslære ”på en anden måde” – side 15 – 228

Pris: 2700 kr.

Kursusdatoer

AALBORG:

03-06 maj 2018
Tid:
9.00 – 18

Undervises i :

 • Respirations organernes sygdomme
 • Fordøjelses organernes sygdomme
 • Nyre- og urinvejssygdomme
 • Neurologiske sygdomme
 • Hormonelle sygdomme


Læsepensum:

Bog:
Kjeld Bruun-Jensen: Sygdomslære “på en anden mde” side 229-410

Pris: 2700 kr.

Kursusdatoer

AALBORG:

07-10 juni 2018
Tid: 9.00 – 18

Undervises i:

 • Sygdomme i bryst- og kønsorganer
 • Hudsygdomme
 • Bevægeapparatets sygdomme
 • Psykiatriske sygdomme
 • Psykosomatik


Læsepensum:
Bog:
Kjeld Bruun Jensen– Anatomi og fysiologi “På en anden måde” Kapitel: 8,9,10 og 13

Pris: 2700 kr.

Tilmelding

Tilmeld dig ved at sende en mail til Claus Ingvardsen (kontakt@clausingvardsen.dk). Husk at skrive at du gerne vil tilmeldes kursus i patologi og evt. hvilket modul hvis du ikke ønsker alle 4 moduler.

Kursuspris 2500 kr. pr. modul (4 dage)
– inkl. kursusmateriale
Kursusindbetaling ved tilmelding Eller betal senest 14 dage før kursusstart – ved afbud en uge før betales et gebyr på 500 kr.

 

OBS!

Kurserne kræver ingen forkundskaber. De henvender sig til alle med interesse i fagene.
Kapitlerne læses ud fra ovennævnt rækkefølge.  For at få det optimale ud af kurserne – kræves en god forberedelse.
Lærebog: Kjeld Bruun Jensen – Sygdomslære ”på en anden måde”
Alle kurser afsluttes med en skriftlig eksamen medtilhørende eksamensbevis
.

 

.